Hem
En liten uppdatering så här den 26e maj om arbete som pågår trots vi har lite tävlingar, dock så finns det några och vi i styrelsen hoppas ju att medlemmarna jobbar för klubben o ställer upp på de eventen som blir.

Det har kommit till vår kännedom att det finns ett par personer som går och sprider ut lögner vilket inte är okej och påminner om stadgarna vad som gäller. För att förklara vad det handlar om så är det att vi håller på med en ny hemsida och i det finns ett medlemssystem, så arbetet som pågår nu är att spärra de medlemmar som INTE betalt sin medlemsavgift detta i enlighet med SBF:s gemensamma racingreglemente, vi raderar även medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift i enlighet med regeln om förfallna avgifter. Detta är ett arbete som är släpande från tidigare styrelser, medlemsavgiften till SBF baseras på antalet registrerade medlemmar i Idrottonline o där är vi nästan 700 stycken. Vid förra årets julutskick så uppmanade vi medlemmar o inkomma med uppdaterade uppgifter, mångainkom då och sade de ej varit medlemmar sedan 2014 bland annat. Sådant arbete sker nu för vi skall inte betala för medlemmar osm inte finns. Därmed så spärras alla licenser för de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift, och licenserna låses upp då medlemsavgiften betalts, för grunden till detta så hänvisas till gemensamma reglementet. Denna låsning skall egentligen ske i November men av olika orsaker har det missats. 


Vi ber även alla medlemmar uppdatera sin information så det är rätt uppgifter i LOTS och Idrottonline. Det nya medlemsregistret baseras på idrottonline och uppdateras via folkbokföringen på de uppgifter som kommer därifrån dock så är mailadresser och telnummer sådant man aktivt själv får uppdatera. Framgent kommer utskick av fakturor etc ske via mail. I samband med detta nya systemet så kommer  även hemsida att göras en ny och en del andra funktioner kommer med komma men den informationen kommer vi till då  sidan går online.

Följ oss på Facebook, för aktuell information: "MK Scandia"


Kontakta oss


tfn: 0708-548 112

Epost: info(a)mkscandia.se


MK Scandia

Mantorp Park

595 97 Mantorp


Funktionärsansvarig

Susanne Kaldenvik

Epost: funkis(a)mkscandia.se

tfn: 0708-548 114


Kassör

Kent Nygren

0768-640544

Epost: styrelsen(a)mkscandia.se 
Org.nummer: 822000-8976

Bankgiro: 811-1122

Styrelsen


Ordförande

Jan Johansson


Ledamöter

Petra Malm vice ordförande

Kent Nygren, kassör

Robert Rosén, sekreterare

Susanne Kaldenvik, ledamot


Suppleanter

Lena Nygren

Lasse Udhin


Epost: styrelsen(a)mkscandia.seBli funktionär


Är du intresserad av att vara med och jobba som funktionär?

Det behövs ingen akademisk examen för att få vara med. Enda formella kravet är att du fyllt 15 år för att få jobba på banan.


Börja med att kontakta MK Scandias funktionärsansvarig, då kommer du att få vara med på en banpostering vid någon tävling och se hur det går till. Därefter måste du skaffa dig en funktionärslicens genom att gå en funktionärskurs. Och sådana anordnas inom klubben. För dig som medlem i MK Scandia är det gratis. Dessa kostnader står klubben för.

Copyright © All Rights Reserved